1116592_00000-02_Valkenburg_Duyfrak_II_DSC_9264.jpg

Veel gestelde vragen huurders

Hieronder treft een overzicht van veel gestelde huurders vragen.

 
Vraag en antwoord huurders
Huurovereenkomst geliberaliseerd of niet?

Document invoegen

 

Huurliberalisatiegrens

 

Interim-maatregel

Nieuwe maatregel

jaargang*

Huurprijs

jaargang*

Huurprijs

1989
1990
1991
1992
1993

≥ ƒ 750,00 (€ 340,34)
> ƒ 775,00 (€ 351,68)
> ƒ 820,00 (€ 372,10)
> ƒ 865,42 (€ 392,71)
> ƒ 913,33 (€ 414,45)

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 - 2017

> ƒ 963,75 (€ 437,33)
> ƒ 1.007,50 (€ 457,18)
> ƒ 1.047,92 (€ 475,53)
> ƒ 1.085,00 (€ 492,35)
> ƒ 1.085,00 (€ 492,35)
> ƒ 1.107,00 (€ 502,33)
> ƒ 1.149,00 (€ 521,39)
> ƒ 1.193,00 (€ 541,36)
> € 565,44
> € 585,24
> € 597,54
> € 604,72
> € 615,01
> € 621,78
> € 631,73
> € 647,53
> € 647,53
> € 652,52
> € 664,66
> € 681,02
> € 699,48
> € 710,68

Huurverhoging niet-geliberaliseerde woningen

Huurverhoging niet-geliberaliseerde woningen Ook per 1 juli 2017 wordt een wettelijke inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd voor huurwoningen. Er gelden hogere percentages voor de maximale huurverhoging voor hogere inkomens en middeninkomens. Vanaf 1 juli 2017 zijn de percentages voor de maximale huurverhoging weer hoger dan de inflatie (0,3% in 2016).


De huurverhoging per 1 juli 2017 is:
2,8% voor huishoudens met een inkomen tot € 40.349. Dit is inflatie + 2,5%.
4,3% voor huishoudens met een inkomen boven € 40.349. Dit is inflatie + 4%.

Het inkomen betreft het gezamenlijk inkomen in het jaar 2015 van alle personen die op dit moment op uw adres staan ingeschreven. Bij de inkomens van inwonende kinderen die op 1 januari nog geen 23 jaar waren, telt het inkomen tot aan het niveau van het wettelijk minimumloon (ongeveer € 19.500) niet mee bij het huishoudinkomen. Het gezamenlijk huishoudinkomen is vastgesteld door de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft aan de eigenaar van de huurwoning door in welke inkomenscategorie u als huurder valt. Nieuw dit jaar is dat de extra inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,3% niet geldt voor huishoudens waarvan één of meer leden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ook voor huishoudens van vier of meer personen geldt de extra inkomensafhankelijke huurverhoging niet. 

Klopt de hoogte van uw inkomen niet?
De wettelijke basis huurverhoging is 2,8%. Deze huurverhoging geldt ongeacht de hoogte van uw inkomen. Het heeft geen zin om hiertegen bezwaar te maken op grond van uw inkomen.

Vindt u dat uw huurverhoging van 4,3% onterecht is, omdat het huishoudinkomen in 2015 volgens u niet hoger is dan de inkomensgrens € 40.349*? Dan kunt u vóór 1 juli 2017 bezwaar maken tegen dit voorstel bij Van ’t Hof Rijnland. U hoeft geen inkomensgegevens over 2015 bij uw bezwaar te voegen. De eigenaar van de huurwoning vraagt namelijk een nieuwe, actuele inkomensverklaring op bij de Belastingdienst. Als uit deze nieuwe verklaring blijkt dat uw huishoudinkomen in 2015 inderdaad lager is, dan past Van ’t Hof Rijnland uw voorstel aan tot het niveau dat past bij de juiste inkomensgrens.

U kunt ook bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2015 wel boven € 40.349* lag, maar in 2016 was gezakt tot de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel is gebruikt. In dat geval moet u zelf aantonen dat het huishoudinkomen in 2016 lager was dan de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel is gebruikt (€ 40.349). U moet dan tezamen met uw bezwaarschrift aan Van ’t Hof Rijnland inkomensverklaringen (IB60-formulieren) over 2016 van alle leden van het huishouden voegen. Die kunt u opvragen bij de Belastingdienst. Ook moet u een uittreksel van het bevolkingsregister (GBA) meesturen voor uw hele huishouden.

* De bedragen van de inkomensgrenzen worden jaarlijks per 1 januari aangepast.

Betaling van de nieuwe huur
Als u Van ’t Hof Rijnland heeft gemachtigd om de maandelijkse huur automatisch van uw rekening af te schrijven, dan hoeft u niets te doen. Per 1 juli wordt dan het nieuwe bedrag automatisch geïncasseerd. Als u een periodieke overschrijving via uw bank geregeld heeft of als een instantie (bijvoorbeeld uw werkgever) de huur overmaakt, wilt u er dan voor zorgen dat per 1 juli het juiste bedrag wordt overgemaakt?

Maximaal netto huurprijs voor niet-geliberaliseerde woningen
Voor elke niet-geliberaliseerde huurwoning in Nederland geldt een wettelijk vastgestelde maximale
huurprijs. Deze wordt bepaald door kenmerken van de woning, zoals grootte, aantal kamers, de WOZ-waarde en de kwaliteit van de voorzieningen. De maandelijkse huur voor een niet-geliberaliseerde huurwoning mag niet boven de maximaal netto huurprijs uitkomen. Het Woningwaarderingsstelsel (WWS) drukt de kenmerken van een woning uit in punten en geeft aan wat de maximale netto huurprijs van de woning is.

Op 1 oktober 2015 is het Woningwaarderingsstelsel (WWS) ingrijpend gewijzigd. Diverse rubrieken zijn vervallen en de WOZ-waarde van uw woning bepaalt nu in grote(re) mate de hoogte van het aantal kwaliteitspunten. Ook is de tabel met maximale huurprijzen per kwaliteitspunt gewijzigd. Als gevolg hiervan kunt u het aantal punten dat uw woning thans heeft, niet meer vergelijken met het aantal punten in 2015. In grote lijnen kan vermeld worden dat het aantal punten is toegenomen, maar dat de maximale prijs per punt gedaald is.

Huurverhoging geliberaliseerde woningen

Ook voor geliberaliseerde huurovereenkomsten zal Van ’t Hof Rijnland de huurverhogingsbrief voor 1 mei versturen naar haar huurders. Van ’t Hof Rijnland is niet verplicht voor geliberaliseerde huurovereenkomsten en parkeerplaatsen een huurprijsaanpassing te verzenden. Wij vinden het echter wel belangrijk u goed te informeren over de wijziging in de huurverplichting per 1 juli 2017.

Als u Van ’t Hof Rijnland niet heeft gemachtigd de huur automatisch te incasseren, dan is tevens de mogelijkheid daar uw bankzaken tijdig te regelen.

Bezwaar maken

Niet geliberaliseerde huurovereenkomsten
Wilt u bezwaar maken tegen de huurverhoging van een niet-geliberaliseerde huurovereenkomst?
U kunt uw bezwaar bij ons kenbaar maken via het bezwaarschrift dat u op de site van de huurcommissie (www.huurcommissie.nl). Denkt u er wel aan om de gevraagde bijlagen mee te sturen? Uw bezwaarschrift wordt door ons zo spoedig mogelijk behandeld. Komen we er samen niet uit, dan leggen wij uw bezwaarschrift voor aan de Huurcommissie. Hier zijn wel legeskosten aan verbonden.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onderhoudsgebreken, dan is dat geen rechtsgeldige grond om een bezwaar tegen de huurverhoging in te dienen.

Geliberaliseerde huurovereenkomsten
Als u het niet eens bent met de huurverhoging van een geliberaliseerde huurovereenkomst, dan kunt u uw bezwaar ook schriftelijk bij ons kenbaar maken. Komen we er in dat geval samen niet uit, dan is de Huurcommissie niet bevoegd om dit bezwaar in behandeling te nemen. U dient uw bezwaar in dat geval voor te leggen aan de Kantonrechter.

Voor vragen omtrent bezwaar maken kunt u bellen naar het Juridisch Loket op het telefoonnummer 0900-8020.

Handige adressen en telefoonnummers

Belastingdienst
Informatie over huurtoeslag vindt u op www.toeslagen.nl.
U kunt ook de Belastingtelefoon bellen met uw vragen over huurtoeslag.
Telefoonnummer 0800 0543. Dit nummer is gratis.

Rijksoverheid
Op de website van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over bijvoorbeeld
huurbescherming, Huurcommissie, servicekosten en het Woningwaarderingsstelsel.

Huurcommissie
U vindt meer informatie op: www.huurcommissie.nl
Telefoonnummer: 0800 488 72 43. Dit nummer is gratis.

Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement
Telefoonnummer : 079-3296666
Postbus 612
2700 AP ZOETERMEER

Nieuws

Campus Zonnelaaneen complex waar de beleving centraal staat

Lawrence Cadogan is Locatiemanager in Groningen en beheert hier de noordelijke vastgoedportefeuille van Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement. Naast vrije sector complexen beheert hij ook het  studentencomplex Campus Zonnelaan. Dit complex telt 284 zelfstandige studio’s met een eigen keuken, badkamer en toilet. Ook is er een gezamenlijk dakterras met uitzicht over de hele stad. Lawrence vertelt wat er zo speciaal is aan Campus Zonnelaan.

Lees meer

Het digitaliseren van het verhuurprocesWilko Vermeulen vertelt

Bij Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement is het digitaliseren van processen een wezenlijk onderdeel van het optimaliseren van de dienstverlening. Wilko Vermeulen houdt zich onder andere bezig met het digitaliseren van het verhuurproces. Wilko is manager van de afdeling Verhuur.

Lees meer

Hospitality in de vastgoedbranche

Van ’t Hof Rijnland vindt hospitality zeer belangrijk. Maar wat is hospitality nu eigenlijk? Wat zijn de trends en hoe vertaal je die naar de vastgoedbranche? Wij spraken met hospitality-expert Sander Allegro. Met zijn bedrijf Allegro INNovationS ondersteunt en adviseert hij organisaties bij innovatieve, klantgerichte strategieontwikkeling én uitvoering. Ook is hij een veelgevraagde motivatiespreker.

Lees meer