Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

1116592_00000-02_Valkenburg_Duyfrak_II_DSC_9264.jpg

Veel gestelde vragen huurders

Hieronder treft een overzicht van veel gestelde huurders vragen.

 
Vraag en antwoord huurders
Huurovereenkomst geliberaliseerd of niet?

Bekijk hier het schema.

Huurliberalisatiegrens
Interim-maatregel  Nieuwe maatregel
jaargang* Huurprijs  jaargang*  Huurprijs 
1989 ≥ ƒ 750,00 (€ 340,34) 1994 > ƒ 963,75 (€ 437,33)
1990 > ƒ 775,00 (€ 351,68) 1995 > ƒ 1.007,50 (€ 457,18)
1991 > ƒ 820,00 (€ 372,10) 1996 > ƒ 1.047,92 (€ 475,53)
1992 > ƒ 865,42 (€ 392,71) 1997 > ƒ 1.085,00 (€ 492,35)
1993 > ƒ 913,33 (€ 414,45) 1998 > ƒ 1.085,00 (€ 492,35)
    1999 > ƒ 1.107,00 (€ 502,33)
    2000 > ƒ 1.149,00 (€ 521,39)
    2001 > ƒ 1.193,00 (€ 541,36)
    2002 > € 565,44
    2003 > € 585,24
    2004 > € 597,54
    2005 > € 604,72
    2006 > € 615,01
    2007 > € 621,78
    2008 > € 631,73
    2009 > € 647,53
    2010 > € 647,53
    2011 > € 652,52
    2012 > € 664,66
    2013 > € 681,02
    2014 > € 699,48
    2015 - 2018 > € 710,68
Huurverhoging niet-geliberaliseerde woningen

Ook per 1 juli 2018 wordt een wettelijke inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd voor huurwoningen. Er gelden hogere percentages voor de maximale huurverhoging voor hogere inkomens en middeninkomens.

De huurverhoging per 1 juli 2018 is:
3,9% voor huishoudens met een inkomen tot € 41.056.
5,4% voor huishoudens met een inkomen boven € 41.056.

Het inkomen betreft het gezamenlijk inkomen in het jaar 2016 van alle personen die op dit moment op uw adres staan ingeschreven. Bij de inkomens van inwonende kinderen die op 1 januari nog geen 23 jaar waren, telt het inkomen tot aan het niveau van het wettelijk minimumloon niet mee bij het huishoudinkomen. Het gezamenlijk huishoudinkomen is vastgesteld door de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft aan de eigenaar van de huurwoning door in welke inkomenscategorie u als huurder valt. Dit geldt niet voor huishoudens waarvan één of meer leden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ook voor huishoudens van vier of meer personen geldt de extra inkomensafhankelijke huurverhoging niet. 

Klopt de hoogte van uw inkomen niet?
De wettelijke basis huurverhoging is 3,9%. Deze huurverhoging geldt ongeacht de hoogte van uw inkomen. Het heeft geen zin om hiertegen bezwaar te maken op grond van uw inkomen.

Vindt u dat uw huurverhoging van 5,4% onterecht is, omdat het huishoudinkomen in 2016 volgens u niet hoger is dan de inkomensgrens € 41.056*? Dan kunt u vóór 1 juli 2018 bezwaar maken tegen dit voorstel bij Van ’t Hof Rijnland. U hoeft geen inkomensgegevens over 2016 bij uw bezwaar te voegen. De eigenaar van de huurwoning vraagt namelijk een nieuwe, actuele inkomensverklaring op bij de Belastingdienst. Als uit deze nieuwe verklaring blijkt dat uw huishoudinkomen in 2016 inderdaad lager is, dan past Van ’t Hof Rijnland uw voorstel aan tot het niveau dat past bij de juiste inkomensgrens.

U kunt ook bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2016 wel boven € 41.056* lag, maar in 2017 was gezakt tot de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel is gebruikt. In dat geval moet u zelf aantonen dat het huishoudinkomen in 2017 lager was dan de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel is gebruikt (€ 41.056). U moet dan tezamen met uw bezwaarschrift aan Van ’t Hof Rijnland inkomensverklaringen (IB60-formulieren) over 2017 van alle leden van het huishouden voegen. Die kunt u opvragen bij de Belastingdienst. Ook moet u een uittreksel van het bevolkingsregister (GBA) meesturen voor uw hele huishouden.

*De bedragen van de inkomensgrenzen worden jaarlijks per 1 januari aangepast.

Betaling van de nieuwe huur
Als u Van ’t Hof Rijnland heeft gemachtigd om de maandelijkse huur automatisch van uw rekening af te schrijven, dan hoeft u niets te doen. Per 1 juli wordt dan het nieuwe bedrag automatisch geïncasseerd. Als u een periodieke overschrijving via uw bank geregeld heeft of als een instantie (bijvoorbeeld uw werkgever) de huur overmaakt, wilt u er dan voor zorgen dat per 1 juli het juiste bedrag wordt overgemaakt?

Maximaal netto huurprijs voor niet-geliberaliseerde woningen
Voor elke niet-geliberaliseerde huurwoning in Nederland geldt een wettelijk vastgestelde maximale
huurprijs. Deze wordt bepaald door kenmerken van de woning, zoals grootte, aantal kamers, de WOZ-waarde en de kwaliteit van de voorzieningen. De maandelijkse huur voor een niet-geliberaliseerde huurwoning mag niet boven de maximaal netto huurprijs uitkomen. Het Woningwaarderingsstelsel (WWS) drukt de kenmerken van een woning uit in punten en geeft aan wat de maximale netto huurprijs van de woning is.

Op 1 oktober 2015 is het Woningwaarderingsstelsel (WWS) ingrijpend gewijzigd. Diverse rubrieken zijn vervallen en de WOZ-waarde van uw woning bepaalt nu in grote(re) mate de hoogte van het aantal kwaliteitspunten. Ook is de tabel met maximale huurprijzen per kwaliteitspunt gewijzigd. Als gevolg hiervan kunt u het aantal punten dat uw woning thans heeft, niet meer vergelijken met het aantal punten in 2015. In grote lijnen kan vermeld worden dat het aantal punten is toegenomen, maar dat de maximale prijs per punt gedaald is.

Huurverhoging geliberaliseerde woningen

Voor geliberaliseerde huurovereenkomsten zal Van ’t Hof Rijnland de huurverhogingsbrief veelal voor 1 mei versturen naar haar huurders. Van ’t Hof Rijnland is niet verplicht voor geliberaliseerde huurovereenkomsten en parkeerplaatsen een huurprijsaanpassing te verzenden. Wij vinden het echter wel belangrijk u goed te informeren over de wijziging in de huurverplichting per 1 juli 2018.

In de huurovereenkomst voor geliberaliseerde woningen is de wijze van huurverhoging omschreven. De huurverhoging die u toegezonden heeft gekregen is een voortvloeisel uit dit artikel.

Veel gestelde vragen

Vraag:Waarom krijg ik een huurverhoging?

Antwoord:Net als voor veel andere producten, diensten en inkomen wordt ook de huur van een woning gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen (zoals inflatie). Contractueel is vastgelegd dat de huurprijzen 1 x per jaar aangepast mogen worden. Als verhuurder corrigeren wij daarom de huurprijzen voor inflatie, veranderende kosten en/of om de huren aan te passen naar de marktconforme prijzen.

 

Vraag:Waarom is mijn huur hoger/lager dan de huur van mijn buren met dezelfde woning?

Antwoord:Het is mogelijk dat de huurprijs van uw woning hoger of lager is dan, zoals het lijkt, precies dezelfde woning van uw buren. Dit komt regelmatig voor en kan veroorzaakt worden door verschillende redenen:

  • De woning heeft andere (technische) eigenschappen (zoals oppervlakte, energielabel, ligging, etc.) waardoor de kwaliteit van de woning hoger of lager is. Deze kwaliteit wordt uitgedrukt in punten waar een huurprijs aan wordt gekoppeld;
  • De huurovereenkomst van u en uw buren is aangegaan op een ander moment. Door marktwerking is het mogelijk dat de huren die wij momenteel vragen, afwijken van de huren die wij een maand, een jaar, of meerdere jaren geleden zouden vragen. Hierdoor is het mogelijk dat de aanvangshuur (huur bij aangaan van de huurovereenkomst) anders is dan die van uw buren. Momenteel gaat de marktonwikkeling in verschillende regio’s sneller dan de huurverhoging die wij jaarlijks willen doorvoeren. Een bewoner die bijvoorbeeld een jaar of twee geleden is gaan huren heeft daardoor voor dezelfde woning vaak een lagere huur omdat wij een zittende huurder immers niet willen confronteren met een huurverhoging gelijk aan de huidige marktontwikkeling in sommige regio’s; 

Vraag:Waarom krijg ik een andere huurverhoging dan mijn buren?

Antwoord:Voor iedere woning wordt een marktconforme huurprijs vastgesteld op basis van de kwaliteit van de woning. Deze kwaliteit omvat de technische kwaliteit, energetische kwaliteit en de locatie van de woning. Deze worden gezamenlijk uitgedrukt in punten waaraan een huurprijs wordt gekoppeld. Wanneer de woningen boven een bepaalde grens van punten zitten, is de woning geliberaliseerd en bepalen we de prijs op basis van marktwerking (vraag en aanbod in een bepaalde regio). Afhankelijk van (de ruimte tussen) uw huidige huurprijs en de marktconforme huurprijs bepalen we de jaarlijkse huurprijsverhoging of –verlaging. Door de mogelijke verschillende huidige huurprijzen, kan daardoor ook de huurverhoging of verlaging verschillen per woning (zie ook “Vraag: Waarom is mijn huur hoger/lager dan mijn buren met dezelfde woning?”)

Bezwaar maken

Niet geliberaliseerde huurovereenkomsten
Wilt u bezwaar maken tegen de huurverhoging van een niet-geliberaliseerde huurovereenkomst?
U kunt uw bezwaar bij ons kenbaar maken via het bezwaarschrift dat u op de site van de huurcommissie (www.huurcommissie.nl). Denkt u er wel aan om de gevraagde bijlagen mee te sturen? Uw bezwaarschrift wordt door ons zo spoedig mogelijk behandeld. Komen we er samen niet uit, dan leggen wij uw bezwaarschrift voor aan de Huurcommissie. Hier zijn wel legeskosten aan verbonden.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onderhoudsgebreken, dan is dat geen rechtsgeldige grond om een bezwaar tegen de huurverhoging in te dienen.

Geliberaliseerde huurovereenkomsten
Als u het niet eens bent met de huurverhoging van een geliberaliseerde huurovereenkomst, dan kunt u uw bezwaar ook schriftelijk bij ons kenbaar maken. Komen we er in dat geval samen niet uit, dan is de Huurcommissie niet bevoegd om dit bezwaar in behandeling te nemen. U dient uw bezwaar in dat geval voor te leggen aan de Kantonrechter.

Voor vragen omtrent bezwaar maken kunt u bellen naar het Juridisch Loket op het telefoonnummer 0900-8020.

Handige adressen en telefoonnummers

Belastingdienst
Informatie over huurtoeslag vindt u op www.toeslagen.nl.
U kunt ook de Belastingtelefoon bellen met uw vragen over huurtoeslag.
Telefoonnummer 0800 0543. Dit nummer is gratis.

Rijksoverheid
Op de website van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over bijvoorbeeld
huurbescherming, Huurcommissie, servicekosten en het Woningwaarderingsstelsel.

Huurcommissie
U vindt meer informatie op: www.huurcommissie.nl
Telefoonnummer: 0800 488 72 43. Dit nummer is gratis.

Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement
Telefoonnummer : 079-3296666
Postbus 612
2700 AP ZOETERMEER

Nieuws

Het Dream Team van Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement

Iedere relatie die Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement in Zoetermeer bezoekt of belt komt in contact met een van de enthousiaste dames van het receptieteam. Graag vertellen Hanneke, Francis en Edith meer over hun werk en collega’s. Hanneke vertelt: ‘Het is nooit saai bij ons, iedere dag is anders je bent vaak met een aantal dingen tegelijk bezig.  Elke dag zit er een ander team. Het team bestaat uit 7 mensen te weten: Helene, Inge, Rinske, Trees en wij drieën. De dames werken al jaren samen en elke dag heeft het team een andere samenstelling doordat iedereen parttime werkt. Dus niet alleen de collega’s zijn afwisselend, maar ook iedere bezoeker of beller is weer anders. En juist dat maakt het werk zo leuk!

Lees meer

Doorgroeimogelijkheden bij VHREen interview met Judith en Susanne

Judith en Susanne zijn beide werkzaam bij Van ´t Hof Rijnland op het kantoor in Utrecht. Judith als junior technisch manager en Susanne in haar dubbelrol als technisch administratief medewerker en technisch opzichter. Beide dames zijn niet op deze posities begonnen. In dit interview lees je meer over de doorgroeimogelijkheden bij Van ´t Hof Rijnland Vastgoedmanagement.

Lees meer