1116640_Laan-van-Wateringseveld--01.jpg

SMART uw VvE laten beheren

Met meer dan 450 Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) in beheer, is Van 't Hof Rijnland één van de grotere VvE-beheerders van het land. Het gaat ons echter niet om kwantiteit, maar om kwaliteit.

SMART in VvE beheer:

S          Wij zijn de specialist in het beheren van uw beheer
M         Wij zijn betrokken bij de maatschappij om ons heen
A          Wij zijn ambitieus in innovatie en verbetering van uw VvE
R          Wij streven naar een duurzame relatie met uw VvE
T          Wij zijn transparant: wij zeggen wat we doen en wij doen wat we zeggen

Een team van ruim 35 medewerkers is dagelijks bezig met het beheren van deze VvE’s. En dat doen we al ruim 35 jaar! Door de grootte van de afdeling zijn wij flexibel en in staat om nieuwe VvE's snel en correct in beheer te nemen. Wij hebben alle disciplines van het VvE-beheer in eigen huis: van financieel- tot technisch beheer en van secretarieel beheer tot accountmanagement. Voor technische meldingen is Van 't Hof Rijnland 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar bereikbaar.

Iedere VvE die bij Van 't Hof Rijnland in beheer is, heeft een eigen internetportaal, waarop alle relevante informatie te vinden is. Hierbij kan gedacht worden aan de begrotingen, jaarrekeningen, splitsingsaktes, notulen en het Huishoudelijk Reglement.

Wat we doen

Wij houden ons bezig met het beheren van appartementengebouwen: in een brede zin. Wij zien toe op het onderhoud, de financiële huishouding en de organisatie van de algemene ledenvergadering.

 

Onderhoud

Onderhoud aan een appartementengebouw is belangrijk. Sterker nog: een VvE is verplicht een onderhoudsreserve te hebben. Vanzelfsprekend is het prettiger om in een goed onderhouden appartementengebouw te wonen dan in een gebouw waaraan van alles mankeert. Een goed onderhouden gebouw zorgt voor wooncomfort. 

Naast het verhoogde wooncomfort heeft een goed onderhouden appartementengebouw nog enkele voordelen:

  1. Een appartement in een goed onderhouden appartementengebouw heeft een hogere waarde dan een appartement in een slecht onderhouden gebouw.
  2. Het risico van eventuele extra bijdragen is kleiner.
  3. Een goed onderhouden gebouw nu, blijft vaak een goed onderhouden gebouw.
  4. Een verwaarloosd gebouw kan het begin zijn van een verwaarloosde omgeving. Een goed onderhouden gebouw heeft daarentegen een positieve uitstraling. Het straatbeeld en de leefbaarheid verbeteren.


Om ervoor te zorgen dat het appartementengebouw in goede staat van onderhoud verkeert (en blijft), maken onze technisch managers voor iedere VvE een MeerjarenOnderhoudsPrognose (MOP): hierin worden alle technische aspecten en de staat van onderhoud in kaart gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere de liftinstallatie, collectieve CV-installatie, het dak, de hydrofoor-installatie en uiteraard het schilderwerk.


Financiële middelen
Onze backoffice verwerkt alle facturen, bankafschriften en betalingen. Daarnaast maken zij de jaarrekening op. Een van de accountmanagers controleert de jaarrekening, stelt de exploitatiebegroting op en is beleidsmatig bezig. Afhankelijk van de structuur van de VvE is de accountmanager het aanspreekpunt voor de voorzitter, het bestuur of de commissie van toezicht van de VvE. Hij schrijft de algemene ledenvergadering uit. Hij coördineert de besluiten die door de algemene ledenvergadering worden genomen. En natuurlijk staat de accountmanager altijd klaar om de leden te adviseren wanneer dat nodig is.

Van belang is te melden dat Van 't Hof Rijnland geen vermogensbeheerder is.


De algemene ledenvergadering
Een VvE is verplicht jaarlijks een algemene ledenvergadering te organiseren. Dit is het hoogste orgaan binnen de VvE waar de leden besluiten nemen. De accountmanager stelt, in samenspraak met het bestuur, de agenda voor de algemene ledenvergadering op. Hij overlegt, indien nodig, met de kascommissie en beantwoordt hun eventuele vragen. Van 't Hof Rijnland verleent tijdens de algemene ledenvergadering de leden van de VvE advies waarna door de leden besluiten worden genomen. Kortom: Van 't Hof Rijnland adviseert en voert de genomen besluiten vervolgens uit. Verder draagt Van 't Hof Rijnland zorg voor de notulen van de ALV zodat het voor alle leden, ook die niet aanwezig waren tijdens de ALV, duidelijk is wat er besproken en besloten is.

Het secretariaat is de spil in het spreekwoordelijke web. Zij zorgen onder andere voor informatie ten behoeve van notariële overdrachten van appartementsrechten, het bijhouden van het internetportaal en het versturen van alle mogelijke correspondentie.


Interportaal
Voor de leden van de door ons beheerde VvE's heeft Van ´t Hof Rijnland een internetportaal in het leven geroepen. Hierop kunnen de leden, na aanvraag van een autorisatiecode, onder meer reparatieverzoeken indienen, hun betalingsgeschiedenis bekijken, belangrijke documenten downloaden en hun eigen dossier inkijken.

Wat u van ons als professioneel beheerder mag verwachten:
• degelijk beheer
• betrouwbaar
• praktijkgericht
• betrokken
• ontzorgen
• kennis
• flexibel

Van 't Hof Rijnland tracht de complexe VvE materie voor iedereen begrijpbaar te maken en te houden. Tevens kunnen wij door onze schaalgrootte voordelen behalen bij leveranciers. Dit voordeel komt direct ten goede aan de VvE's die wij beheren. Daarmee wordt een deel van de vergoeding voor onze diensten door ons voor de VvE weer terugverdiend.

Bovenstaande punten zijn een versimpelde weergave van het VvE beheer uitgevoerd door Van 't Hof Rijnland. Mocht u verdere informatie willen ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Nieuws

Interview Bert van Lunteren"Van 't Hof Rijnland, een partij waar je niet omheen kunt."

82704_Bert-van-Lunteren.png

Bert van Lunteren is inmiddels een maand werkzaam als directeur bij Van ’t Hof Rijnland. Met de komst van Bert is er een focus komen te liggen op het verder ontwikkelen van diensten voor de eindgebruikers van het vastgoed.

Lees meer

Van ’t Hof Rijnland als expatadviseur

Nederland staat op de dertiende plek van populairste landen voor expats. Door de internationale organisaties, zoals bijvoorbeeld het internationale gerechtshof, Shell en Europol, is Den Haag een populaire expatstad. Ook de regio´s Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven zijn gewild onder de werkende buitenlanders. Deze groep hecht veel waarde aan comfort & gemak en stelt daarnaast  hoge eisen aan de kwaliteit en uitrusting van hun huurwoning. Vaak hebben zij een hoger budget dan hun Nederlandse collega’s. Dit komt door de onkostenvergoeding die zij van hun werkgever ontvangen. Expats kiezen daarom bijna altijd voor huren in het luxere segment.

Lees meer