Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

Een samenvatting van onze verhuurvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u bij het aanleveren van ons inschrijfformulier aan een aantal voorwaarden te voldoen. Daarnaast zijn er een aantal documenten die wij van u willen ontvangen. Welke dit zijn vindt u terug op de laatste pagina van het inschrijfformulier. Hieronder geven wij een samenvatting van onze verhuurvoorwaarden. Mocht u een inschrijfformulier namens twee personen invullen, dan verzoeken wij u de verzochte bijlages voor beide huurders aan te leveren.

Inkomensnorm
Als algemene richtlijn voor de inkomensnorm geldt dat het bruto maandinkomen 3,5 of 4,5 x de kale maandhuur dient te bedragen. Een eventueel tweede inkomen wordt voor de helft meegeteld. Studiefinanciering en eventuele garantstellingen door ouders/derden worden niet als inkomsten gezien. Eventuele betalingsverplichtingen worden op het inkomen in mindering gebracht.

Werkgeversverklaring
Op het aanvraagformulier wordt om een werkgeversverklaring gevraagd. Deze verklaring dient van recente datum te zijn en te worden ondertekend door de werkgever. Bij tijdelijke dienstverbanden zijn wij in sommige gevallen genoodzaakt om een bankgarantie of waarborgsom ter waarde van 3 maanden huur, inclusief eventuele servicekosten, van u te vragen. De werkgeversverklaring geeft ons inzicht uw soort dienstverband en uiteraard in uw jaarinkomen. Naast de werkgeversverklaring dient u drie recente opeenvolgende loonstroken bij te voegen en de meest recente jaaropgaaf dient eveneens aangeleverd te worden.

Indien u zelfstandig ondernemer bent dient u een recente, door een accountant of administratiekantoor opgemaakte balans met daarnaast een verlies-en winstrekening te overleggen. Ook zelfstandig ondernemers dienen een bankgarantie of waarborgsom ter waarde van 3 maanden huur, inclusief eventuele servicekosten, af te geven.

Legitimatie
Naast inkomensgegevens dient u ook een kopie legitimatiebewijs toe te voegen bij het aanvraagformulier.

Gegevens huidige woonsituatie
Om uw huidige woonsituatie in kaart te brengen, dient u hier ook gegevens over aan te leveren. Afhankelijk van uw
woonsituatie ontvangen wij graag de volgende gegevens:

  • Indien u een woning huurt: een door uw verhuurder ingevulde verhuurdersverklaring
  • Indien u over een koopwoning beschikt: een hypotheekhoudersverklaring van de hypotheekverstrekker
  • Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie 

Huurperiode
De eventueel te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden.

REDENEN VOOR HET NIET IN BEHANDELING NEMEN VAN EEN INSCHRIJFFORMULIER
Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning van Van ’t Hof Rijnland. Om u als aspirant huurder tegemoet te komen, hebben wij de meest voorkomende redenen tot het niet in behandeling nemen van een inschrijfformulier op een rijtje gezet.

De meest voorkomende redenen van verplichte afwijzing zijn de volgende:

  • Aspirant-huurders die de eerder genoemde inkomensnorm niet zelfstandig halen, kunnen wij niet als huurders verwelkomen. Voor deze inkomensnorm mogen wij een partnerinkomen voor 50% meetellen in onze berekening.
  • Studenten die zelfstandig niet aan de inkomensnorm voldoen, kunnen we geen woonruimte aanbieden. Omdat de inkomsten van studenten vaak niet bestaan uit alleen een dienstverband gelden daarvoor de volgende aanvullende inkomensvoorwaarden:
  • Studiefinanciering mogen wij niet zien als inkomsten.
  • Een (ouderlijke) bijdrage in het levensonderhoud mogen wij niet zien als inkomsten.
  • Wij verhuren niet aan personen die anders dan vanuit een liefdesrelatie of met een familiaire band willen gaan samenwonen.
  • Het is niet mogelijk om een woning te huren c.q. betrekken met meer dan twee volwassenen. Dit is iets dat door onze eigenaren als onbespreekbaar wordt gezien. Dit betekent dus ook dat woningdelen niet mogelijk is.
  • Op basis van alleen eigen vermogen kunnen wij geen huurovereenkomst aangaan. Wel mogen wij 10% van het eigen vermogen bij uw jaarinkomen optellen, maar de rest van de inkomensnorm moet behaald worden vanuit een dienstverband, een (pensioen)uitkering of een eigen onderneming. 

Zelfstandig ondernemers dienen een recente winst-en verliesrekening, opgesteld door een accountant of administratiekantoor, te kunnen overhandigen aan ons. Een concept versie is hierbij helaas niet voldoende.


Mochten er vragen zijn over de inschrijfvoorwaarden of over de diverse bijlages die wij van u verlangen kunt contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens. U kunt ons ook bereiken voor een nadere toelichting op de redenen voor het niet in behandeling nemen van een inschrijfformulier.

Nieuws

Van ’t Hof Rijnland wederom ISAE3402 type II gecertificeerd

Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement heeft wederom haar ISAE3402 type II certificering verlengd. De certificering weerspiegelt de doelstelling van Van ’t Hof Rijnland om haar bedrijfsprocessen te professionaliseren, vast te leggen, uit te voeren en (intern en extern) te laten controleren.

Lees meer